රශි ප්‍රභා - රශි පබා පටලැවිල්ල ලිහාගමු
Mar 06, 2015 09.53am
ජනප්‍රිය නිළි රශ්මිණි පබෝධා සංදීපනී කලක් තම නම කෙටි කොට රශි පබා සංදීපනී ලෙස භාවිත කළාය. අද ද
සරමත් ඇඳග ''
Jan 12, 2015 09.43am
සරමත් ඇඳගෙන මහ පාරේ

මේ දවස්
මාර්තුවල ''
Jan 12, 2015 09.39am
මාර්තුවලින් පස්සේ උමාලි දිගට
දෙපිට කැප ''
Jan 10, 2015 09.41am
දෙපිට කැපෙන වචන කියලා මිනිස්ස
තාත්තා ති ''
Jan 10, 2015 09.33am
තාත්තා තියා තාත්තගේ යාළුවෙක්
එතකම් ඒ ස ''
Jan 10, 2015 09.30am
එතකම් ඒ සිහිනය එහෙමම තියේවි
-
සුඛෝපභෝග ''
Jan 08, 2015 10.08am
සුඛෝපභෝගී ජීවිතයට වඩා සරල ජීව
‘සමාජය සු ''
Jan 07, 2015 10.09am
‘සමාජය සුවපත් කළහැකි හොඳම බෙහ
මැස්සා නහ ''
Jan 06, 2015 09.35am
මැස්සා නහයෙ තියන් නිවුස් කිව්
‘‘නිරෝෂා ''
Jan 05, 2015 09.52am
‘‘නිරෝෂා පෙරේරා පට්ට සීතලේ ජප
නිවේදිකා ''
Jan 05, 2015 09.40am
නිවේදිකාවක වූ  අවුරුදු කුමර
ඒ කාලේ නළ ''
Jan 05, 2015 09.27am
ඒ කාලේ නළු නිළියන්ගේ ගෙවල්වල අ
ෆර්නි රෝෂ ''
Jan 03, 2015 10.14am
ෆර්නි රෝෂිනී දෙවැනි වතාවටත් ම
මං අහිංසක ''
Jan 03, 2015 10.12am
මං අහිංසකත් නැහැ නපුරුත් නැහැ<
අපි දෙන්න ''
Jan 02, 2015 05.41pm
අපි දෙන්නා හරි අකැමැතියි ඒ සිස
නොලද දේ ග ''
Jan 02, 2015 09.42am


නොලද දේ ගැන පසුතැවෙන්නේ නෑ
දේශපාලකය ''
Jan 02, 2015 09.35am
ජනතාවට කොකා පෙන්වන
දේශපාලකය