තිසුරිගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලෝචනාගෙන් පිළිතුරු...
Sep 23, 2014 11.24am
නුගේගොඩ අනුලා විදුහලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ලෝචනයි, තිසුරියි ඒ තරම් හොඳ යාළුවෝ නෙමෙයිලු.
චිත්‍රපට ''
Aug 04, 2014 09.36am
චිත්‍රපට හතරකට වැයවන මුදල ‘ඇහ
‘භාව තීර් ''
Aug 04, 2014 09.34am
‘භාව තීර්ථ’ අභියෝගයක්

සන්ත
අමරදේවයන ''
Aug 03, 2014 10.17am
අමරදේවයන් සමඟ ගී ගැයීම මගේ භාග
වැඩේ හරිය ''
Aug 03, 2014 10.05am
වැඩේ හරියට වෙන්න නම් කරට කර රග
සංවේදි කෙ ''
Aug 02, 2014 04.28pm
උමයංගනා වික්‍රමසිංහ
චරි
හිතේ තිබු ''
Aug 02, 2014 10.29am
රණවිරු රියල් ස්ටාර් අරුණි ද
සමාධි අලු ''
Aug 01, 2014 09.23am
පරිප්පු විතරක් නම් හොඳටම ඇති
රොෂාන් රණ ''
Aug 01, 2014 09.13am
පුංචි කාලෙ එයාට බත් කවනකොට මම
නාට්‍ය සම ''
Jul 31, 2014 09.21am
නාට්‍ය සමඟ රට වටේ
රංගන ශිල්පී
විකල් මත ''
Jul 30, 2014 09.54am
ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්
පිළි
රොමේෂ් ස ''
Jul 29, 2014 09.16am
 රොමේෂ් සුගතපාලගේ රොමේෂ් ඉන
ගුවන් පාල ''
Jul 28, 2014 10.03am
ගුවන් පාලම අවසන්

ස්විට්සර්
බුදු අම්ම ''
Jul 28, 2014 10.01am
බුදු අම්මෝ කවුද එපා කියන්නේ

මම කැමැති ''
Jul 27, 2014 05.35pm
සිරිපැරකුම් චිත්‍රපටයේ ‘සි
මම කවදාවත ''
Jul 27, 2014 05.33pm
ශ්‍රී ලංකාවේ සූපවේද ලැයිස්ත
අපේ විව ''
Jul 27, 2014 12.16pm
නමට ‘ශි’ ශබ්දාකාර තුනක් ඇති ලං