සිරිසේනට නාම යෝජනා දෙන්න ඇවිත් සජිත් අමාරුවේ
2014-12-08 11:56
ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරඟ වදින පොදු අපේක්‍ෂක මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ නාම යෝජනාව බාර දීම සඳහා පැමිණි එජාප